Linda1205 » Specials » Trainen en opleiden
Linda1205: Informatie van A tot Z

Trainen en opleiden - methodieken en tips

Trainen en opleiden - methodieken en tips Trainen en opleiden is zo veel meer dan alleen informatie zenden voor een groep. Als trainer of coach is je lesopbouw en je manier van les geven van invloed op de effectiviteit van de training of les. En daarbij het leerrendement van de cursisten. Gelukkig zijn er genoeg methodieken en tips die je kunt toepassen in je training of les waardoor de effectiviteit van je training of les omhoog gaat.

Gereglementeerd beroep

Docent is een gereglementeerd beroep, het beroep trainer is dit niet. Er zijn talloze opleidingen die een trainer zou kunnen volgen om zich te laten scholen naar trainer, HBO gecertificeerd of zonder certificatie. Maar een diploma is niet verplicht, een trainer hoeft geen opleiding te volgen om een training te geven.

In de praktijk is het vaak zo dat iemand met vakinhoudelijke kennis gevraagd wordt een training te geven. Als dit goed gaat, dan kan het zo zijn dat die persoon steeds vaker gevraagd wordt een training te geven en uiteindelijk zo in het vak rolt. Echter, het kan zijn dat deze persoon de didactische kennis mist om een training op een dusdanige manier te geven dat de deelnemers een optimaal leerrendement behalen.

Trainen zonder ervaring

Als je een training gaat geven, terwijl je nog geen ervaring hebt dan is het goed om je eerst te verdiepen hoe je op een didactische wijze een training geeft. Ook kun je je verdiepen in de leerstijlen die mensen hebben, om zo je training en trainingsstijl daarop aan te laten sluiten. Op die manier zorg je ervoor dat je goed beslagen voor de groep staat. Gelukkig zijn er genoeg methodieken en tips te vinden in boeken en op het internet om een training (zonder didactische kennis) te ontwerpen en te geven.

Train de trainer

Heb je de smaak te pakken gekregen en wil je van trainen je vak maken? Dan kun je een 'train de trainer' opleiding volgen. Tijdens deze opleiding leer je alle facetten van het trainersvak.

In deze special vind je informatie over het geven van trainingen, het ontwerpen van trainingen en het omgaan met groepsdynamiek. Veel leerplezier!
Leerstijlen van Vermunt, motieven om te leren

Leerstijlen van Vermunt, motieven om te leren

Jan Vermunt, hoogleraar aan de universiteit van Utrecht houdt zich bezig met didactiek en het opleiden van docenten. Vermunt heeft onderzoeken gedaan naar het leren van studenten. In dit onderzoek hee…
Leerstijlen van David Kolb

Leerstijlen van David Kolb

Iedereen heeft een andere manier van leren. De één leest liever een stuk theorie en de ander kijkt daar liever een instructiefilm over. Dit worden leerstijlen genoemd. David Kolb heeft een handig mode…
Intervisie - verbeter jouw professioneel handelen

Intervisie - verbeter jouw professioneel handelen

Intervisie heeft als doel de professionaliteit van een persoon te vergroten. Dit gebeurt door het bespreken van ervaringen en vraagstukken die de professional heeft. Het gaat dan om zaken die werkgere…
Voor de groep staan  hoe ga je om met groepsdynamiek

Voor de groep staan hoe ga je om met groepsdynamiek

Als je als trainer of docent (verder te noemen trainer) voor een groep staat, weet je dat de groepsdynamiek jou, in je rol als trainer, in een lastig parket kan brengen. Onder groepsdynamiek verstaan…
Didactisch Analysemodel - ontwerp een training

Didactisch Analysemodel - ontwerp een training

Als je zelf een training gaat ontwikkelen, kun je diverse methodieken gebruiken. Een methodiek die je hiervoor kunt gebruiken is het didactisch analysemodel van Leon van Gelder. Leon van Gelder was al…
Blijvend leerresultaat  het borgen van je training

Blijvend leerresultaat het borgen van je training

Als je een training hebt gegeven, lopen de deelnemers de deur uit en dan zit je werk erop. Of niet? Hoe belangrijk vind je het als trainer of opdrachtgever dat de deelnemers hetgeen ze geleerd hebben…
Gepubliceerd door Linda1205 op 27-01-2020, laatst gewijzigd op 28-01-2020. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
Schrijf mee!